Model ASSURE

Jelaskan bersama contoh bagaimanakah seseorang guru ingin melaksanakan model ASSURE.

Model ASSURE bo­leh dijadikan panduan untuk merancang penggunaan media dan teknologi dalam instruksi (Heinich, Molenda, Russell dan Smaldino, 1982, 1996). ASSURE adalah perkataan Inggeris yang direka daripada enam huruf yang membawa maksud sesuatu itu iaitu pembelajaran pasti akan berlaku: Model ini mempunyai enam langkah:

A = Analyse learner (Analisis pelajar).

S=State objectives (Nyatakan objektif).

S = Select, modify or make media (Pilih, baiki atau buat media)

U = Use media (Gunakan media)

R = Require learner response (Perlukan tindak balas pelajar).

E = Evaluate materials (Menilai dan menyemak semula bahan).

Sekiranya anda memerlukan khidmat Menaip Assignment kerana anda berasa pening, kesuntukan masa, tarikh hantar dah dekat kekurangan buku rujukan dan takde idea Kilik Sini or dapatkan contoh Assignment di sini

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge