Persamaan Yang Wujud Antara Sektor Awam Dan Sektor Swasta

1. Penawaran Perkhidmatan

Organisasi sektor awam dan swasta menyediakan pelbagai perkhidmatan untuk kegunaan orang awam.

2. Matalamat keuntungan

Keuntungan bagi sektor awam bersifat menyeluruh manakala keuntungan kewangan sasaran utama sektor swasta.

3. Keteguhan Organisasi

Kualiti sumber manusia dalam organisasi sektor awam dan swasta menjadi penentu kepada keutuhan organisasi tersebut.

4. Organisasi yang sistematik

Menggunakan pelbagai pendekatan yang difikirkan bersesuaian untuk menghasilkan organisasi yang efektif dan efisien.

5. Orang Awam Sebagai Pengguna

Pengguna atau pelanggan utama bagi organisasi sektor awam dan swasta ialah rakyat.

6. Pembangunan Negara

Pentadbiran awam negara sentiasa menjalinkan kerjasama dengan organisasi swasta dalam pelbagai program pembangunan negara.

Speak Your Mind

*

CommentLuv badge